Uitstoot vs Natuur

Meer uitstoot of meer natuur? Stem voor groen!

Geinspireerd door held M.C. Escher

#stemvoorgroen #stemnatuurlijk